VÅRE TJENESTER

ARBEIDSMARKEDSTJENESTER OG SAMFUNNSENGASJEMENT
1

ARBEIDSLIVSINKLUDERING

En møteplass for alle!​​

Hos Promenaden finnes mange ulike produkter og tjenester. Vi har fokus på at alt vi gjør må være av god kvalitet, noe alle våre medarbeidere er opptatt av hver dag i jobben sin.

Våre medarbeidere er som folk flest - forskjellige. Hos oss er vi veldig glade for disse ulikhetene. Vi utnytter dette mangfoldet ved å finne ut hva hver og en av oss er spesielt gode på, deretter tilpasser vi arbeidet slik at folk kan gjøre enda mer av det de er gode på, deretter lager vi oss individuelle planer for å kunne videreutvikle oss med utgangspunkt i det vi allerede  kan.

Gjennom å benytte deg av våre produkter og tjenester bidrar du til at noen som i dag står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, får muligheten til å videreutvikle seg og bli kvalifisert til aktiv deltagelse i arbeidslivet.

Vårt overordnede mål er å bidra til at flere mennesker får muligheten til å ta del i alle de godene det følger med det å ha en jobb. I vår kultur er arbeidsplassen en viktig kilde til vår livskvalitet, og ved å bli stående utenfor arbeidslivet opplever mange en betydelig redusert livskvalitet.

2

ET MANGFOLDIG OG INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN

Vi tilstreber å skape en arena for alle, der folk på tvers av alder, religion, etnisitet og funksjonsnivå, kan møtes og gjøre seg nye positive erfrainger sammen.

3

PERSONLIG- OG FAGLIG UTVIKLING

Vårt Ressurssenter er etablert for å bidra til fagutvikling innefor sosial- og velferdssektoren både i Norge og internasjonalt.

Ressurssentret skal også ha et behandligstilbud til lokalbefolkningen.

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

FØLG OSS:

ABONNER:

Postadresse:

Postboks 294

2202 Kongsvinger

Besøksadresse:

Kristian Walbys veg 13

2212 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER:

Promenaden Kafé

Mandag - Fredag

10:30 - 16:30

Lørdag

11:30 - 15:30

ADRESSE:

62 88 66 60

Telefon

Abonner på oppdateringer og nyheter

Øvrige avdelinger

Mandag - Fredag

09:00 - 15:30

© 2016 Promenaden Kongsvinger AS