Om Promenaden

Vårt formål er å tilby en trygg, meningsfull og utviklende arena for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsliv, samt tilby kvalifiserende tjenester i den hensikt å bidra til at alle mennesker blir i stand til å få og beholde lønnet arbeid.

 

Selskapet skal forbedre effekten av sosial og velferdstjenester, sett både fra tjenestemottakerens og samfunnets perspektiv.

 

Gjennom undervisning, utviklings og forskningsarbeid skal selskapet være en støttespiller og kompetanseformidler for helse-, utdannings-, og velferdssektoren, samt det ordinære næringsliv.

Vår visjon er at en dag er alle mennesker fullverdige medlemmer av et mangfoldig og inkluderende samfunn, hvor de lever et liv de selv opplever som meningsfullt.

Formål og visjon

LEDELSE

PROMENADEN

Daglig leder:

DAG NORDBY

dag.nordby@aktoer.com

90 92 03 86

Fag- og kvalitetsansvarlig :

GEIR MOEN

geir.moen@aktoer.com

92 60 80 10

Promenaden Kongsvinger er et aksjeseplskap som er heleid av Kongsvinger kommune. Vi er et såkalt non-profit foretak, noe som gjør at det ikke kan tas ut utbytte fra selskapet. Selskapet ble stiftet 17. juni 1991 under navnet  Kongsvinger ASVO stiftet, og fra 1. januar 2000 ble firmanavnet endret til Aktør AS.

1 oktober 2015 inngikk Aktør et formelt samarbeid med kompetansebedriften Equal Consulting, og et omfattende omstillings- og utviklingsprosjektet ble iverksatt.

I juni 2016 er har vi utviklet et helt nytt faglig konsept, hvor det beste fra både Aktør og Equal Consulting ble videreført. I tillegg ble det i prosjektperioden utviklet nye tjenester og produkter. I denne forbindelse endres også navnet på selskapet til Promenaden Kongsvinger AS

STYRET

Styrets leder:

Rune Normann Løvberg

 

Styremedlemmer:

Bodil Koht Krogh

Anne Therese Wold

Njål Slettemark Føsker

Sissel Fredriksen

© 2016 Promenaden Kongsvinger AS

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

FØLG OSS:

ABONNER:

Postadresse:

Postboks 294

2202 Kongsvinger

Besøksadresse:

Kristian Walbys veg 13

2212 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER:

Promenaden Kafé

Mandag - Fredag

10:30 - 16:30

Lørdag

11:30 - 15:30

ADRESSE:

62 88 66 60

Telefon

Abonner på oppdateringer og nyheter

Øvrige avdelinger

Mandag - Fredag

09:00 - 15:30